Vizija i misija

Misija i vizija:

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su vrlo jasni:
  • pomagati djeci s teškoćama u razvoju , invalidnim osobama i njihovim obiteljima
  • omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba
  • omogućiti ima da se njihov doprinos cijeni
  • omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju

Poruka Udruge Sveta Ana:

Želja nam je da u okruženju životne radosti i optimizma kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti svakom djetetu pružimo mogućnost da se razvije i raste da svog maksimalnog potencijala te da uz druženje s drugim ljudima bude zadovoljan i stekne samopouzdanje, te vjeru u zajednicu u kojoj živi.
Skip to content