Djelatnosti

Prema Statutu, djelatnosti Udruge Svete Ane Lobor obuhvaćaju:

 • pružanje psihosocijalne pomoći djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom te članovima njihovih obitelji;
 • praćenje i razmatranje problematike djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te informiranje članova Udruge i javnosti o uočenim problemima;
 • primjerena reakcija na uočene probleme u smislu boljitka članova Udruge i cijele zajednice;
 • organizacija stručne pomoći djeci i mladima s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te članovima njihovih obitelji i to:
  • logopedska i edukacijsko-rehabilitacijska procjena i terapija,
  • radna i fizikalna terapija,
  • stručna podrška i savjetovanje multidisciplinarnog tima,
  • prevencija i rana detekcija razvojnih teškoća,
  • poticanje razvoja kreativnosti i maštovitosti organiziranim stručno vođenim radionicama i aktivnostima,
  • poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i osobe s invaliditetom,
  • mobilni stručni tim;
 • promicanje inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici:
  • uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav školovanja,
  • osiguravanje asistenata u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju,
  • promicanje potpune integracije u lokalnu zajednicu te borba za ravnopravnost i nezavisan život u zajednici,
  • promicanje socijalnog modela invaliditeta – senzibiliziranje javnosti za probleme djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, suzbijanje njihove diskriminacije na osnovi razvojnih teškoća i invaliditeta, rušenje arhitektonskih barijera;
 • organiziranje rada djece i mladeži s teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka bez teškoća;
 • poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 • rad na ostalim zadatcima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji;
 • uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima i članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 • uspostavljanje i održavanje suradnje sa stručnjacima različitih profila unutar i izvan Udruge, humanitarnim i drugim organizacijama, institucijama i udrugama u i izvan Republike Hrvatske te državnim službama;
 • animiranje javnosti za socijalna prava građana te prava jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske;
 • promocija i zaštita ljudskih prava, vrijednosti i principa;
 • zaštita zdravlja, zdravog življenja i zdravog okoliša, uključujući edukaciju i organizaciju;
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja stručnih osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom;
 • animiranje, organiziranje i edukacija volontera za provedbu pojedinih programa i projekata Udruge;
 • organiziranje stručnih skupova, seminara, okruglih stolova, radionica i sl.;
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, kongresima, seminarima i sl.;
 • razvijanje i testiranje pilot projekata;
 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći;
 • prikupljanje i raspodjela materijalne i financijske pomoći obiteljima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 • obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom;
 • organiziranje priredbi, izložbi, koncerata, seminara i sl . sukladno zakonu;
 • pokretanje zadruga i sličnih organizacija – socijalno poduzetništvo;
 • organiziranje kreativnih radionica s ciljem prodaje i stjecanja dobiti za daljnji razvoj djelatnosti Udruge.
Skip to content