VOLONTIRAJ

DONIRAJ

Želja nam je da u okruženju životne radosti i optimizma kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti svakom djetetu pružimo mogućnost da se razvije i raste do svog maksimalnog potencijala. Da uz druženje s drugim ljudima bude zadovoljan i stekne samopouzdanje, te vjeru u zajednicu u kojoj živi.

Aktivnosti

IMG-20231129-WA0000

LOGOPEDSKI KABINET „PRIČALICA“


Pruža se stručna pomoć na području komunikacijskih teškoća, jezično – govorno – glasovnih teškoća, teškoća usvajanja akademskih vještina čitanja, pisanja i učenja...
Monika_Haldek

Radna terapija


Kabinet vodi radni terapeut, provodi razne radionice za djecu predškolske, školske i odrasle dobi, savjetovanja za roditelje i volontere te individualne terapije za korisnike...
ljiljana-web

KABINET ZA FIZIOTERAPIJU


Važnosti fizikalne terapije za naše korisnike je održivost postojećeg stanja i napredovanja istog u nekim težim dijagnozama te ispravljanje i poboljšanje aktivnog...
download (2)

Senzorna integracija


Ayres senzorička integracija uključuje individualizirano dizajnirane senzomotoričke aktivnosti unutar konteksta igre na u obliku točno pravog izazova koji potiču adaptivne odgovore i potiču razvoj funkcionalnih vještina kao temelj participacije u okupacijama...

Psihosocijalna podrška


" Poletimo uz podršku" - Psihosocijalna podrška za unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori.
Skip to content