VOLONTIRAJ

DONIRAJ

Želja nam je da u okruženju životne radosti i optimizma kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti svakom djetetu pružimo mogućnost da se razvije i raste do svog maksimalnog potencijala. Da uz druženje s drugim ljudima bude zadovoljan i stekne samopouzdanje, te vjeru u zajednicu u kojoj živi.

Aktivnosti

IMG-20221207-WA0002

LOGOPEDSKI KABINET „PRIČALICA“


Pruža se stručna pomoć na području komunikacijskih teškoća, jezično – govorno – glasovnih teškoća, teškoća usvajanja akademskih vještina čitanja, pisanja i učenja...
Monika_Haldek

Radna terapija


Kabinet vodi radni terapeut, provodi razne radionice za djecu predškolske, školske i odrasle dobi, savjetovanja za roditelje i volontere te individualne terapije za korisnike...
ljiljana-web

KABINET ZA FIZIOTERAPIJU


Važnosti fizikalne terapije za naše korisnike je održivost postojećeg stanja i napredovanja istog u nekim težim dijagnozama te ispravljanje i poboljšanje aktivnog...
senzoricka-integracija-img-two-web

Senzorna integracija


Ayres senzorička integracija uključuje individualizirano dizajnirane senzomotoričke aktivnosti unutar konteksta igre na u obliku točno pravog izazova koji potiču adaptivne odgovore i potiču razvoj funkcionalnih vještina kao temelj participacije u okupacijama...
Skip to content