Senzorna integracija

Ne znam jeste li primijetili, ali uvijek kada se spominje senzorička integracija spominje se i radna terapeutkinja Dr. A. Jean Ayres koja je bila jedan od prvih radnih terapeuta koja je koristila praksu utemeljenu na dokazima i provodila sistemska istraživanja kako bi razvijala teoretske temelje senzoričke integracija.

Senzorička integracija je organizacija osjeta za upotrebu, mi putem naših osjetila dobivamo informacije o fizičkom stanju našeg tijela i okoline koja nas okružuje. Mozak mora organizirati sve te osjete kako bi se čovjek normalno kretao, učio ponašao. Kada osjeti nastaju na dobro organiziran ili integriran način, mozak ih može upotrijebiti tako da formira percepciju, ponašanje i učenje. Kada se dogodi da je nastajanje tih osjeta neorganizirano , život izgleda poput krkljanca u prometnoj špici.

Ayres senzorička integracija uključuje individualizirano dizajnirane senzomotoričke aktivnosti unutar konteksta igre na u obliku točno pravog izazova koji potiču adaptivne odgovore i potiču razvoj funkcionalnih vještina kao temelj participacije u okupacijama ( Ayres, 2005.) Ayres senzorička integracija uključuje intervenciju koju provodi kvalificiran stručnjak koji je završio postprofesionalno usavršavanje za primjenu Ayres senzoričke integracije , te primjenu i interpretaciju Testa senzoričke integracije i praksije. Intervencija je usmjerena na obitelj, provodi se u prostoriji koja je specijalizirano opremljena te osigurava vestibularna, proprioceptivna i taktilna iskustva te iskustva praksije. Kroz intervenciju se potiče rad na unapređenju regulacije emocija i stanja usmjerenosti na zadatak, te se razvija partnerski odnos između terapeuta i djeteta.

Skip to content