Individualna terapija

Individualne terapije provodi radni terapeut u trajanju od 40 min / po terapiji. Na terapijama svakom djetetu se postupa individualno u skladu s njegovim mogućnostima i vrstom oštećenja i / ili poremećaja.

Skip to content