Lokacija

Kabinet za fizioterapiju, Edukacijsko – rehabilitacijski kabinet/Radna terapija, Logopedski kabinet “Pričalica” – društveni dom Markušbrijeg u Vinipotoku (plavi dom) – lijevi ulaz s prednje strane

Skip to content